O NAMA

Nakon desetogodišnjeg inženjerskog iskustva zajedničkim snagama pokrećemo tvrtku krajem 2018 godine.

Trenutno tvrtka broji tri zaposlenika. Posjedujemo sve potrebne dozvole, certifikate i suvremene instrumente za visokokvalitetno izvođenje radova.       

Naša vizija

Najveći fokus tvrtke je implementacija novih tehnologija kako u sektoru inženjerske geodezije tako i u sektoru bespilotnih letjelica, a sve u cilju pružanja našim klijentima brzu i visoko preciznu bazu podataka koje će im pomoći u ostvarenju njihovih zadanih ciljeva.

NAŠI PROJEKTI

Državna cesta Rogovići – Lindarski križ (D64)

Svi geodetski radovi prilikom izvođenja radova na novoj spojnoj cesti od Istarskog Ipsilona do Lindarskog križa, dužine 6,2 km.

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Izvođač: Euro-Asfalt d.o.o.
Godina: 2019 – 2021
Mjesto: Pazin

Uređenje Camping Resorta Istra

Proširenje postojećih turističkih kapaciteta.

Investitor: Valamar Riviera d.d.
Izvođač: REX d.o.o.
Godina: 2020
Mjesto: Funtana

Uređenje Camping Resorta Lanterna

Proširenje postojećih turističkih kapaciteta.

Investitor: Valamar Riviera d.d.
Izvođač: Banko transport d.o.o.
Godina: 2020
Mjesto: Tar

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže kod područja Barbana za potrebe lokalnih naselja duljine 5,4 km.

Investitor: VODOVOD PULA d.o.o.
Izvođač: ĐUSTO d.o.o.
Godina: 2021
Mjesto: Hrboki, St. Palion, Rebići i Dobrani

Izgradnja vodospreme i spojnog cjevovoda do tunela

Izgradnja vodospreme na kvarnerskoj strani s pripadajućim napajanjem i spojnim cjevovodom radi potrebe opskrbe druge cijevi tunela Učka.

Investitor: BINA ISTRA d.d.
Izvođač: ĐUSTO d.o.o.
Godina: 2021
Mjesto: Poljane (tunel Učka)

GEODETSKI POJMOVI

 • info-iconGeodezija ima široku primjenu, čije se usluge koriste u  građevinarstvu, rudarstvu, poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti okoliša, zaštiti spomenika kulture, prostornom planiranju, urbanizmu, brodogradnji, industriji, medicini i drugdje.
 • info-iconSlobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom svih promjena zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.
 • info-iconKroz povijest katastarska izmjera na području Hrvatske obavljena je u različitim projekcijskim sustavima te se cijeli teritorij Republike Hrvatske može podijeliti s obzirom na postojeće planove na Austrijski, Mađarski i Jugoslavenski katastar, a u Istri i Dalmaciji i  na Mletački katastar.
 • info-iconDigitalizacijom analognih katastarskih planova i uspostavom digitalnog katastra stvoren je učinkovit sustav upravljanja prostornim informacijama.
 • info-iconDanašnjom tehnologijom, kojom se dobiva visoka točnost, nastoje se ispraviti svi stari katastarski planovi, te ih homogenizirat i objedinit u jednu definitivnu i vjerodostojnu cjelinu.
 • info-iconKatastar zemljišta je sustav informiranja gdje se zapisuju podaci o zemljištu i činjenice vezane uz njega (položaj, oblik, površine, način uporabe, itd.)
 • info-iconKatastar nekretnina je zbirna dokumentacija podataka o katastru zemljišta, zgrada i drugih objekata s evidentiranim pravima na nekretninama.
 • info-iconZemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama.
 • info-iconPod pojmom GNSS podrazumijevaju se pozicijski sustavi: GPS – američki sustav (Global Positioning System), GLONASS – ruski sustav (GLObal NAvigation Satellite System) te europski sustav GALILEO koji je u fazi uspostave.
 • info-iconCROPOS sustav (Hrvatski pozicijski sustav) čine 33 referentne GNSS stanice na međusobnoj udaljenosti od 70 km raspoređenih tako da prekrivaju cijelo područje Republike Hrvatske u svrhu prikupljanja podataka satelitskih mjerenja i računanja korekcijskih parametara.
 • info-iconGIS (Geografski informacijski sustav) je ”pametna karta” koje dopušta korisnicima upravljanje, analiziranje i uređivanje prostornih podataka. Tehnologija GIS-a integrira zajedničke operacije baze podataka, kao što su npr. pretraživanja i statističke analize, s vizualnim geografskim analizama temeljene na kartografskim prikazima.
 • info-iconSnimanje dronom (aerofotogrametrija) provodi se tako da se napravi plan snimanja područja obuhvaćenog projektom, odredi položaj orijentacijskih točaka koji će služiti kao ground control points (GCP), provede programirano snimanje iz zraka, obrade fotografije nakon snimanja i izradi digitalni ortofoto, te nakon toga digitalni model terena.
 • info-iconFotogrametrija ima značajnu primjenu u arheologiji i arhitekturi, odnosno pri očuvanju kulturne baštine.
 • info-iconIskolčenjem se projektirane građevine s planova prenose na teren, a to se izvodi obilježavanjem karakterističnih točaka u položajnom i visinskome smislu.
 • info-iconPojedini objekti poput mostova, tunela, cesta i sl. prate se konstantnim kontrolnim geodetskim mjerenjima. Izvođenje opisanih radova uz precizni instrumentarij i sposobno osoblje, zahtjeva visoko stručno znanje, a često i osobitu domišljatost.

GEODETSKE ZANIMLJIVOSTI

George Washington, Thomas Jefferson i Abraham Lincoln –trojica od četvorice predsjednika ovjekovječeni na Mt. Rushmore bili su geodeti.

U Mezopotamiji su se oko 1000. godine pr. Kr. koristili prvi geodetski instrumenti.

Prosječna visina svih kopnenih točaka (razina mora je najniža, a vrh Himalaja najviša) može se izmjeriti jedino današnjim sofisticiranim satelitima i računalima, a iznosi 148 metara. Upravo toliko visoka je Keopsova piramida.

Egipćani su oko 3000. godine pr. Kr. osnovali katastar zemljišta.

Herodot, ''otac povijesti'', pisao je: "U Egiptu rijeka Nil godimice poplavljuje zemljište i zamulji međe. Nakon odlaska vode potrebno je ponovno uspostavljati međe mjerenjem. Kažu, da se iz takvih mjerenja razvila geometrija."

Ruđer Josip Bošković, ''jedan od najvećih intelektualaca svih vremena'', prvi je odredio nepravilan oblik Zemlje (1739. godine), koji je kasnije nazvan geoid (tijelo Zemlje omeđeno nivo plohom mora).

Najviši vrh na svijetu, Mt. Everest, dobilo je ime po britanskom geodetu i geografu Georgeu Everestu, koji je vodio trigonometrijsku izmjeru Indije.

Kapetan James Cook jedan je od najpoznatijih svjetskih geodeta. Ploveći svijetom, sa velikom je preciznošću kartirao otoke i obale širom Europe, pa sve do Tihog oceana od Novog Zelanda do Hawaiia.

NAŠ TIM

Nikola Kotiga

Hari Radovčić

Endi Mikac

KONTAKT

Geometrics d.o.o.

GEOMETRICS d.o.o. © 2021 SVA PRAVA PRIDRŽANA.